• Eigen onderzoekslab
  • 50+ jaar ervaring
  • Productie in NL
  • Gecertificeerde kwaliteit

Disclaimer

Disclaimer voor oman-lubricants.nl
Op deze pagina vindt u de disclaimer van oman-lubricants.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Oliemaatschappij Anglo Nederland BV (OMAN). In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.
Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Oliemaatschappij Anglo Nederland BV (OMAN) is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Oliemaatschappij Anglo Nederland BV (OMAN).
Geen garantie op juistheid
Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Oliemaatschappij Anglo Nederland BV (OMAN) te mogen claimen of te veronderstellen.
Oliemaatschappij Anglo Nederland BV (OMAN) streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Oliemaatschappij Anglo Nederland BV (OMAN) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige increase traffic to website staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van oman-lubricants.nl op deze pagina.
iDEALMastercardVisaPayPalVooruitbetalingAchteraf betalenRemboursPinnen